profil

Biz çalışırıq ki, qlobal ticarət əqdlərində satış üzrə xidmət sahələrində aparıcı müəssisə olaq və bu statusu uzunmüddətli perspektivdə qoruyub saxlayaq. Bu zaman biz ilk növbədə orta biznes müəssisələrinə, habelə sənaye müəssisələrinə malların qlobal transferinə dəstək göstəririk.

1. yerüstü nəqliyyat vasitəsilə, həmçinin
2. hava və dəniz nəqliyyatı ilə.

Bizim logistika tərəfdaşlarımız vasitəsilə tədarük zənciri menecmenti optimallaşdırılır və onların müddətində davamlı sabitlik müəyyən edilir. Bu zaman məhsulların və məmulatların müxtəlifliyinə məhdudiyyət qoyulmur.

İstər xammal kimi oduncaq, beton inşaat işləri üçün armatur, bambukdan kiçik qablar və ya gigiyena predmetləri olsun - biz istehsalçını və istehlakçını 9 500 км.- məsafəyə qədər ticarət yolu məsafəsində də əlaqələndirəcəyik.

18

saat qurşağı

1,875 milyard

əhali

9500 km

ən böyük məsafə

Bütün dünya bizim ticarət sahəmizdir

Malların qlobal miqyasda daşınması: sadə - etibarlı - şəffaf

Strategiya və baxış

Bizim sahibkarlıq strategiyamız müştəriyə tuşlanmış, resursqoruyucu və mənfəətli və uğurlu ticarətin bütün cəhətlərini əhatə edir. Biz daim təkmilləşməyə və bununla da bütün prosessual yanaşmaların optimallaşdırılmasına çalışırıq ki iqtisadi, sosial və ekoloji cəhətlərin uyğunluğu təmin olunsun.

Biz özümüzü orta biznes müəssisələri üçün ötürücü mexanizm kimi hiss edirik və qarşımıza sakitlik olmayan vaxtlarda belə bizim biznes-tərəfdaşlarımıza və müştərilərimizə dəstək göstərməyi məqsəd kimi qarşıya qoymuşuq. Bizim strateji inkişafımızın bu mərhələsinin təmin edilməsinə riayət etməklə biz onu uğurla həyata keçirə bildik. Bizim ticarət əqdlərimiz bundan sonra da zəruri detalların təkmilləşdirilməsi ilə daha da mükəmməl olacaqdır.

Menecment təqdimatı sahəsinə çoxlu vaxt və öz iştirakımızı sərf edirik və bununla da uğurlu gələcək üçün müəssisənin daxilində bönövrə yaradırıq.

Sabitlik

Biz öz biznes tərəfdaşımızın seçiminə strateji cəhətdən məqsədli yanaşırıq. Malların ekoloji cəhətdən təmiz daşınması sahəsində aparıcı şirkət olan DB Schenker Şirkəti ilə bizim aramızda razılaşma əldə edilmişdir. Biz yüksək səmərəliliyi və sabitliyi yüksək qiymət qiymətləndiririk və ekoloji təmiz layihələrin tərəfdarıyıq.

Təmənnasız ilkin məsləhələşmə çərçivəsində biz malların mümkün göndərmə variantlarını müzakirə edirik və birlikdə optimal daşınma yollarını və tədarüklərin təbiəti qoruyucu zəncirini seçirik.

Öz müştərilərimizi seçən zaman biz qüsursuz keyfiyyətlə yanaşı daim tələbat olan malları seçirik. Yüksək bilik və vicdanlılıqla ticarət əqdlərinin bağlanılması məqsədilə sertifikatların, məsələn FSC - fito-sanitar nəzarət sertifikatının olması bizim tərəfimizdən yoxlanılır. Bu Viktorum ilə əməkdaşlıq üçün ilkin əsaslardır.

Biznes-model

Bizim peşəkar ekspertizamız innovasiyalar üçün əsasdır. Bu bizə bundan sonra öz mövqeyimizi möhkəmləndirməyə kömək edir. Biz uzunmüddətli kooperativ əlaqələrə inanırıq və məqsədyönlü şəkildə orta biznes müəssisələrini dəstəkləyirik və bununla da bütöv regionların infrastrukturunun müsbət inkişafına təsir göstəririk. Uzun müddətli rəqabətqabiliyyətliliyin əsas zəmini bazarın tədqiq edilməsinin daim yenilənməsi ilə strategiyaların seçimi və təfərrüatı ilə inkişaf prosesləridir ki, bizim müştərilərə ən yaxşı innovativ xidmət göstərilsin.

Bizim biznes-modelin əsasının sadə izahı vardır:
malların beynəlxalq ticarəti çərçivəsində bizi hazırki biznes-gündəmdə öz ölkəmizdə mövcud olmayan naməlum dəvətlər gözləyir. Bunlara dil müxtəlifliyi, ölkə üçün səciyyəvi olan biznes-proseslərin həyata keçirilməsində müxtəliflik, hüquqi və müqavilə spesifikası, ödənişlərin həyata keçirilməsindəki maneələr və valyutada dəyişikliklər kimi hallar aiddir. Bütün bunlara görə orta biznes müəssisələri tez-tez gəlirli layihələri əldən buraxırlar, həmin vaxt isə xarici filiallara və həmin ölkə üçün səciyyəvi olan "nou-hau"ya malik olan böyük müəssisələr öz filialları vasitəsilə böyük gəlirlər əldə edirlər.

Məhz həmin planda biz Sizə dəstək verilməsini təmin edəcəyik!

Viktorum müəssisələri qrupunun Avropada, MDB-də və Asiyada filialları vardır və onların genişləndirilməsi də planlaşdırılır. Bizim beynəlxalq şəbəkə bazasında və çox saylı dilləri bilən heyət sayəsində Viktorum hər bir ayrıca götürülən ölkənin yerli qiymətlərini, adətlərini və qaydalarını bilir. Bununla da orta biznes müəssisələri üçün onlar sərfəli və maliyyə risksiz xarici bazarlara təşviq edildikləri zaman tamamilə risksiz ticarət münasibətlərinin olması təmin olunur.

Etibarlı - qeyri-bürokratik - sadə.

Rəqəmlər və maliyyə göstəriciləri

Bizim fəaliyyət göstərdiyimiz bazar mühiti gələcəkdə nəhəng potensiala malik güclü artan seqmentdir. Gəlin bu yerdə sözü rəqəmlərə verək:

• 2021-ci ilin iyun ayında Almaniyadan 118,7 mlrd AVRO məbləğində mal ixrac edilmişdir. Bu keçən illə müqayisədə 23,6% artım deməkdir.

• 2021-ci ilin iyun ayında Almaniya ərazisinə 102,4 mlrd AVRO məbləğində mal idxal edilmişdir. Bu keçən illə müqayisədə 27,0% artım deməkdir.

• Beləliklə xarici ticarət balansı müsbət 16,3 mlrd AVRO təşkil etmişdir!

Bu rəqəmlərdə Avropa İttifaqından kənar ölkələrdə dövriyyənin artmını faizlə xüsusilə qeyd etmək istərdik:

• ixrac: + 20,7 %

• idxal: + 33,0 %

Victorum müəssisələr qrupu artıq yerini möhkəmləndirmiş və əsas ticarət və yükboşaltma meydançalarında orada təsbit edilmiş filiallarda təqdim edilmişdir və ticarət biznesini daha da təşviq edir. Bununla yanaşı biz artıq tərkibində 150-dən çox yüksək ixtisaslı əməkdaşların olduğu beynəlmiləl komandaya malikik, həm də bizim biznes-tərəfdaşlarımız ilə demək olar ki, yeganə olan şəbəkə yaratmışıq.

Uyğunluq

Biz tərəfimizdən basiz əsaslarından başlayaraq hazırlanmış sahibkarlığın innovativ standartlarını da yüksək qiymətləndiririk. Bizim sahibkarlıq fəaliyyətimiz çərçivəsində biz bütün etik məsələləri nəzərə alırıq, milli qanunvericiliyə əsaslanırıq.

Bizim davranış məcəlləmiz əsasında biz öz müştərilərimizə ən yaxşı xidməti və risksiz biznes münasibətləri təklif edirik. Fərdi sahibkarlıqlarla iş zamanı biz sahibkarlıq fəlsəfəmizə uyğun olaraq bütün proseslərin şəffaflığına, vicdanlılığına və etibarlıllığına tuşlanmışıq. Bütün menecment bu qanunlarla yaşayır və onların peşəkar və qüsursuz icra edilməsini diqqətdə saxlayır. Yeni biznes tərəfdaşlarımız və əməkdaşlar ilk günlərdən bu tələblərə necə uyğun olmağı və bu tələbləri necə icra etməli olmalarını hiss edirlər.

Düzgün etik davranışı təmin etməklə bizim tərəfimizdən şəffaflıq və inam üçün bütün şəraitlər yaradılır. Biz həmişə düzgün və etibarlı hərəkət etməliyik. Bu yeni işgüzar tərəfdaşlarımızın aktivləşdirilməsinin əsaslarına da aiddir və bizim Victorum müəssisələri qrupunun daxilində işləmək üçün əsas şərtdir.

Məcəllə

Bizim beynəlxalq vahid davranış məcəlləmiz əməkdaşların və menecmentin vahid mövqeyini müəyyən edir. Biz gündəlik biznesdə davranış və müraciət formalarını müəyyən edirik və bizim firmadaxili və xarici adətləri yüksək qiymətləndiririk.

Bizim etika məcəlləmizə əsasən biz öz müştərimizə və biznes tərəfdaşımıza etibarlılıq, sabit ardıcıllıq təklif edirik, ona görə də bizim biznes proseslərimiz şəffafdır. Biz bütün ehtiyatlarla öz ətrafdakılarımızı və bütün insanları onların mədəniyyətləri ilə qiymətləndiririk. Doğru və məsuliyyətli yanaşma bizim əsas ticarət əqdlərimizin əsasıdır.

Bizim sahibkarlıq mədəniyyətimiz etibarlılıq və sadiqlik dəyərləri üzərində qurulmuşdur.z

Məcəllə qulluqçular üçün birmənalı davranış qaydalarını müəyyən edir. Orada müxtəlif vəziyyətlər üzrə əsas prinsiplər və çərçivələr göstərilmişdir, həmçinin mülayim davranış üslubu qeyd edilmişdir. Bu biznes-tərəfdaş ilə əməkdaşlığa təsir edir.

News

01.09.2021
Daxili qaydalarda yenilik

Biz sizin vaxtınızı və xərclərinizi optimallaşdırmaq üçün ciddi işləyirik. Odur ki, daxili qaydaları istifadəçi üçün daha səmimi və innovativ olması üçün təkmilləşdirmək istəyirik. Kollektiv daxildə əla nəticələr əldə etmək üçün anqajementin gücləndirilməsi üçün çoxlu vaxt sərf edir. Bizim biznes tərəfdaşlarımız bizi gündəlik məsələlərin həll edilməsində dəstəkləyir və onların icra ediməsində heç bir problem yaratmadan yardım göstərirlər.

28.08.2021
Heyətin planlaşdırılması biz böyüyürük!

Böyüyən müəssisə və innovativ biznes-proseslər kollektivin səriştəliliyini tələb edir. Biz sahibkar ruhlu kreativ başlar axtarırıq və həm təcrübəli peşəkarlarla, həm də peşədə yeni olanlarla işləməyə hazırıq. Bizim aktual vakansiyalar yarmarkasına baxın və Victorum beynəlxalq ailəsinin bir hissəsi olun.

20.08.2021
Biz şəbəkəyə birləşmişik!

Marketinq üzrə bizim planımızın bir hissəsi kimi Sizə bizim sosial media kanallarını təqdim etmək istərdik. Biz Sizə daim yeni və inkişaf prosesləri haqqında məlumat veririk. Bununla biz biznes modelinin şəffaflığına zəmanət veririk və konstruktiv reaksiyaya şadıq.

13.08.2021
Marketinq - bizim ərtaflı optimallaşdırılmış strategiyamızdır

Qabaqcıl dövr innovativ ideyaları tələb edir. Müəssisənin daxilindəki komanda hər gün bizim strategiyamızın gələcək inkişafı üzərində işləyir və bizim artıq oturuşmuş marketinq planlarımızı optimallaşdırır. Biz əldə edilmiş nəticələrdə dayanmırıq, bu motivlərdən gələcək inkişaf prosesində də istifadə edirik.

30.07.2021
Shenzhen - Çində güclü inkişaf şəhəridir

bizim Shenzhen-də, Çinin iqtisadi cəhətdən ən güclü inkişaf etmiş əyaləti olan Guangdong-dakı yeni filialımız Victorum şirkətinin inkişafı məqsədinə nail olmasının sürətləndirilməsinə öz tövhəsini verəcəkdir. Shenzhen innovativ mühərrik kimi Honqonkdan - ölkənin maliyyə mərkəzindən və Dongguan-dan - dünya miqyaslı fabrikdən çox da uzaqda yerləşmir - Pearl River Valley-də bazar təsərrüfatının yüksək dinamikası və çiçəklənməsi üçün bütün ehtiyatlarını cəmləşdirir.

Bizim firmanın tarixindəki mərhələlər

Victorum filialının Çində açılması okt. 2021

2021-ci ilin oktyabrında Victorum Shenzhen-də filial açır

Eröffnung Victorum Standort Niederlande okt. 2020

2020-ci ilin oktyabrında VICTORUM Niderlandda - am Horsterweg 24 в 6199 Maastrixt aeroportu ünvanda filial açmışdır.

Eröffnung Victorum Standort Kasachstan okt. 2020

2021-ci ilin oktyabrında müəssisə filialını Almatıda açır

Eröffnung Victorum Standort Spanien avq. 2020

İspaniyada filial açılır. Olduğu yer Carrer de Consell de Cent 106 (3-1) 08015 Barselona / Kataloniya

Eröffnung Victorum Zentrale Deutschland apr. 2020

Apreldə Im April 2020 Almaniya, Alsfeld-də, mərkəzi Avropa ofisi açılmışdır.

Eröffnung Victorum Zentrale Russland noyabr 2019

2019-cu ilin noyabr ayında MDB ərazisində Moskvada "Donskoy" biznes-mərkəzində Victorum-un birinci filialı açılmışdır.

Victorum-un Belarusda filialının açılması sent. 2020

2020-ci ilin sentyabrında Belarus, Minskdə Meleja 1 Parus BM-də VICTORUM-un filialı açılmışdır.

Eröffnung Victorum Standort Frankreich iyul 2021

2021-ci ilin iyulunda Victorum Strasburq, Fransada öz filialı ilə işə başlayır

Eröffnung Victorum Standort Niederlande

Im Oktober 2020 erèffnet VICTORUM eine Standort in den Niederlanden am Horsterweg 24 in 6199 Maastricht Airport. Als Generaldirektor fungiert Herr Siegfried Günter.

Oktober 2020

Eröffnung Victorum Standort Niederlande

Im Oktober 2020 erèffnet VICTORUM eine Standort in den Niederlanden am Horsterweg 24 in 6199 Maastricht Airport. Als Generaldirektor fungiert Herr Siegfried Günter.

Oktober 2020

Eröffnung Victorum Standort Niederlande

Im Oktober 2020 erèffnet VICTORUM eine Standort in den Niederlanden am Horsterweg 24 in 6199 Maastricht Airport. Als Generaldirektor fungiert Herr Siegfried Günter.

Oktober 2020

Eröffnung Victorum Standort Niederlande

Im Oktober 2020 erèffnet VICTORUM eine Standort in den Niederlanden am Horsterweg 24 in 6199 Maastricht Airport. Als Generaldirektor fungiert Herr Siegfried Günter.

Oktober 2020

Eröffnung Victorum Standort Niederlande

Im Oktober 2020 erèffnet VICTORUM eine Standort in den Niederlanden am Horsterweg 24 in 6199 Maastricht Airport. Als Generaldirektor fungiert Herr Siegfried Günter.

Oktober 2020

Eröffnung Victorum Standort Niederlande

Im Oktober 2020 erèffnet VICTORUM eine Standort in den Niederlanden am Horsterweg 24 in 6199 Maastricht Airport. Als Generaldirektor fungiert Herr Siegfried Günter.

Oktober 2020